BigHomeDaLat – Ngôi nhà thứ hai của bạn

Địa chỉ: 5/62 Đào Duy Từ – Phường 4 – TP. Đà Lạt

Hotline: 0378 812 234

Điện thoại: 0378 812 234

Mail: nluyen92@gmail.com

Fanpage: websitegiaredanang

Website: http://websitegiaredanang.com/halo-homestay