Nut Lien He

Code nút liên hệ

Huong Dan 1

Hướng dẫn tạo coupon WooCommerce

Screenshot 1620741559 1536x809

Hướng dẫn tăng điểm google pagespeed insights lên xanh

Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail

Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail

Live Search

Sửa lỗi file tìm kiếm search của Flatsome bị treo khi tìm kiếm

Sửa file flatsome-live-search.php up đè tại : /wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php <?php function flatsome_live_search_script() { global $extensions_uri; $theme = wp_get_theme( get_template() ); $version = $theme->get( 'Version' ); wp_enqueue_script( 'flatsome-live-search', $extensions_uri . '/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js', false, $version, true ); } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'flatsome_live_search_script' ); /** *...
Post Type

Hiển thị bài viết liên quan cùng custom taxonomy trong custom post type

/* * Code hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng 1 custom taxonomy */ $postType = 'post-type'; $taxonomyName = 'category_post_type'; $taxonomy = get_the_terms(get_the_ID(), $taxonomyName); if ($taxonomy){ echo '<div class="relatedcat">'; $category_ids = array(); foreach($taxonomy as $individual_category)...
Bai Viet Lien Quan

Hiển thị các bài viết liên quan theo tag, theo category trong wordpress

Chào các bạn! Hôm nay mình xin được chia sẻ code hiển thị bài viết liên quan (Theo tags) và bài viết cùng chuyên mục (Trong categorys) không cần dùng đến plugin. Rất tốt cho ai muốn làm theme và không muốn dùng quá...
Thay Doi Cach Hien Thi Giam Gia

Hướng dẫn thay đổi cách hiển thị giảm giá bắt mắt người xem trong Woocommerce

Code dưới đây giúp bạn thay đổi cách hiển thị giảm giá một cách bắt mắt người xem. Gây ấn tượng và đầy đủ thông tin khách cần biết. Các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của...
Bao Mat

Chia sẽ cài đặt facebook bảo mật 2 lớp

Đầu tiên mình xin giới thiệu qua 1 cách đơn giản để tăng thêm phần bảo mật cho facebook cá nhân của mình đó là: Không đặt mật khẩu là ngày tháng năm sinh hoặc tháng năm ngày sinh :))...
0336931028
Facebook Skype Youtube Chat FB